Đồng hồ áp suất ITALY cấp nhà máy

  Giá:Liên hệ

  • Size 100mm có dầu hoặc không dầu
  • Chân đứng & chân sau.
  • Ren kết nối 1/2 ” NPT (ren 21mm)
  • Đầy đủ các dải đo max 1000 bar
  • …………………………………………….
  • Thông số kỹ thuật
  • Size 63mm có dầu & không dầu
  • Chân đứng & chân sau.
  • Ren kết nối 1/4 ” NPT (ren 13mm)
  • Đầy đủ các dải đo max 1000 bar
  • Đồng hồ chất lượng cao cung cấp cho nhà máy.