Máy ép phế liệu

Giá:Liên hệ

MÁY ÉP KHUNG KÍN (H Flame- PRESS MACHINE)

Đặc tính:

  • Lực ép tối đa   : 1000 tấn
  • Kích thước bàn ép : 2000 x 2000 mm
  • Hành trình tối đa                         : 1500 mm
  • Ứng dụng                         : Chế tạo cho sản phẩm lớn

Specification:

  • Maximum loading force        : 1000 tons
  • Dimension table                            : 2000 x 2000 mm
  • Max Stroke                                : 1500 mm
  • Application: : For big surface