XE LỌC DẦU DI ĐỘNG

Giá:Liên hệ

  • Hút dầu tử thùng chứa
  • Tái sử dụng khi lọc qua hệ thống
  • Tiếc kiệm chi phi tiền bạc 
  • Bảo đảm độ sạch theo tiêu chuẩn Nas
  • Có thể tái sử dụng