XE LỌC DẦU MC-45F2

Xe lọc dầu MC-45F2

  • Lưu lượng: 20-120lp
  • Lọc tuần hoàn 2 giai đoạn.
  • Độ tinh lọc 3,5,10…microns
  • Lọc thô 50 microns
  • Lọc tinh stauff Của Đức
  • Động cơ: autralia
  • Bơm bánh răng: KOREA
  • Lọc đạt tiêu chuẩn: Nas 6-8 cho ứng dụng sử dụng bơm piston, van servo…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *